Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Besluit van 4 september 2020, nr. 2020-157866

LinkedIn
05-11-2020 | Categorie: Besluiten

Schenk- en erfbelasting. Kwijtschelding

Dit besluit vervangt het besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/875M en bevat het beleid over kwijtschelding van schenk- en erfbelasting als bedoeld in artikel 67, eerste lid, onder 1° en 4°, en artikel 67, derde lid, van de Successiewet 1956. In het besluit is een nieuwe goedkeuring opgenomen voor de kwijtschelding van erfbelasting in de zin van artikel 67, derde lid, van de Successiewet 1956. Verder is de in het besluit van 10 juni 2010 opgenomen mandatering van de bevoegdheid om kwijtschelding te verlenen aangepast.

Meer informatie:

Naar besluiten overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin