Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Brief van 21 april 2021, nr. 2021-0000078681

LinkedIn
28-04-2021 | Categorie: Besluiten

WOB-verzoek familiebank

Naar aanleiding van een WOB-verzoek heeft de staatssecretaris van Financiën twee documenten gepubliceerd waaruit het beleid van de Belastingdienst blijkt met betrekking tot het toestaan van aftrek van eigenwoningrente over een lening in gelieerde verhoudingen zoals tussen familieleden of tussen een BV en haar dga. Het betreft de Handreiking familieleningen en e-mailcorrespondentie tussen de Belastingdienst en een belastingadvieskantoor.
In de ‘Handreiking familieleningen’ komen toetsen aan de orde om te bepalen of de rente op een dergelijke lening als eigenwoningrente aftrekbaar is. Zo gaat de Kennisgroep Onroerende Zaken onder meer in op de vraag welk rentepercentage fiscaal wordt geaccepteerd. In de handreiking wordt ook gewezen op Hof Arnhem 24 september 1991, nr. 569/1991, waaruit blijkt dat renteaftrek niet mogelijk is als het van het begin af aan de bedoeling van partijen is geweest dat de verschuldigde rente zou worden voldaan uit ontvangen schenkingen. Renteaftrek is ook niet mogelijk als de rente wordt kwijtgescholden (HR 8 juni 1994, nr. 28.569). Het feit dat een bedrag is geschonken zonder dat het geld is overgemaakt kan niet zomaar als verrekening worden aangemerkt, zie onder meer Hof Arnhem-Leeuwarden 27 augustus 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:7009) waar aftrek niet werd toegestaan.

Meer informatie:

Naar besluiten overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin