Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Ministerie van Financiën 8 maart 2022, nr. 2022-0000086912

LinkedIn
09-03-2022 | Categorie: Besluiten

Voorstel verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning 2023

In zijn brief van 1 maart jl. heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën, mede namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de vragen van de Tweede Kamer beantwoord over de (on)mogelijkheden tot afschaffing dan wel verlaging van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 106.671 (bedrag 2022) per 2023. In die brief heeft de Staatssecretaris gemeld dat het mogelijk is om per 1 januari 2023 de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning te verlagen, waarbij het de meest logische keuze is het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling tussen ouders en kinderen (€ 27.231) als minimale ondergrens te hanteren. Een lagere vrijstelling zou de begrijpelijkheid voor de burger niet ten goede komen. De Staatssecretaris heeft in zijn brief van 1 maart jl. aangegeven dat het kabinet beziet hoe om te gaan met de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2023 en dat hij de Tweede Kamer hier direct na het krokusreces over zou informeren. Dat doet de Staatssecretaris, mede namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, met deze brief.

Meer informatie:

Naar besluiten overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin