Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Rapport Toezicht op Algemeen Nut

LinkedIn
20-07-2022 | Categorie: Besluiten

Door de commissie ANBI's, ingesteld door de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst op 24 november 2021

Op verzoek van het vorige kabinet is door een commissie onderzocht welke veranderingen in de regels voor ANBI’s en het toezicht hierop ervoor kunnen zorgen dat deze instellingen gedrag vertonen dat past bij algemeen gangbare waarden en normen. Dit rapport is op 21 juni 2022 door staatssecretaris Van Rij naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het rapport biedt een waardevol inzicht in de maatschappelijke waarde van ANBI’s en de wijze waarop toezicht kan worden gehouden op ANBI’s zodat zij het algemeen nut (blijven) uitdragen. Het rapport gaat uitgebreid in op het wettelijk kader voor ANBI’s, de wijze waarop de Belastingdienst toezicht houdt op ANBI’s, hoe zelfregulering bijdraagt aan goed toezicht en hoe grondrechten kunnen botsen bij de vele verschillende belangen die ANBI’s uitdragen.

Meer informatie:

Naar besluiten overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin