Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
19-04-2024 - Gehuwd in gemeenschap van goederen (WPNR 2024/7455)
18-04-2024 - Verhoging wettelijke rente per 1 januari 2024 naar 7% (Vp-Bulletin 2024/9)

Bijlage bij Kamerbrief over fiscale beleids- en uitvoeringsagenda van 3 juni 2022

LinkedIn
20-07-2022 | Categorie: Besluiten

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning

In Bijlage 3 (p. 6-7) bij zijn Kamerbrief van 3 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën geschetst op welke wijze de schenkingsvrijstelling eigen woning wordt afgeschaft:
"10. Afschaffen schenkingsvrijstelling eigen woning in 2024 en voorafgaande verlaging in 2023
Voorgesteld wordt - in lijn met het coalitieakkoord - om de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (vrijstelling EW) per 1 januari 2024 te laten vervallen. Deze vrijstelling EW van € 106.671 (bedrag 2022) geldt voor aan personen tussen de 18 en 40 jaar gedane schenkingen, die verband houden met de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van de vervreemde eigen woning (schenkingen EW). Voor deze schenkingen geldt een spreidingsmogelijkheid van drie jaar: het in het eerste jaar onbenutte deel van de vrijstelling kan in de daaropvolgende twee jaar alsnog worden benut.
Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet onderzocht of de vrijstelling EW niet per 1 januari 2024 maar al per 1 januari 2023 kan worden afgeschaft of worden verlaagd. Vervolgens is in de brief van 8 maart 2022 voorgesteld om per 1 januari 2023 de vrijstelling EW te verlagen tot het bedrag van de voor één kalenderjaar verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen die niet aan bestedingsvoorwaarden is gebonden (in 2022: € 27.231). In samenhang met de verlaging per 1 januari 2023 en afschaffing per 1 januari 2024 wordt voorgesteld de huidige spreidingsmogelijkheid te laten vervallen voor schenkingen EW die voor het eerst in 2023 worden gedaan en de spreidingsmogelijkheid voor schenkingen EW die in 2022 zijn gedaan, te beperken tot twee jaar. Dit laatste betekent concreet dat een bij een schenking in 2022 onbenut gebleven deel van de vrijstelling van € 106.671 nog kan worden benut voor een schenking in 2023, maar niet meer voor een schenking in 2024."

Meer informatie:

Naar besluiten overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin