Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
19-04-2024 - Gehuwd in gemeenschap van goederen (WPNR 2024/7455)
18-04-2024 - Verhoging wettelijke rente per 1 januari 2024 naar 7% (Vp-Bulletin 2024/9)

Besluit van 31 maart 2023, nr. 2023-77781

LinkedIn
24-04-2023 | Categorie: Besluiten

Wijziging van het besluit van 19 december 2014, nr. BLKB2014/1415M

Dit besluit wijzigt het besluit van 19 december 2014, nr. BLKB2014/1415M over het beleid over de giftenregeling en het aanmerken als algemeen nut beogende instelling. De wijziging betreft twee nieuwe onderdelen. In het nieuwe onderdeel 2.6 wordt aangegeven dat het voor het in aanmerking nemen van een periodieke gift op basis van een redelijke wetstoepassing niet uitmaakt op welke datum de uitkeringen of verstrekkingen in de kalenderjaren vervallen, zolang deze uitkeringen maar in vijf opeenvolgende kalenderjaren plaatsvinden. In dat geval treedt er over een kalenderjaar bezien namelijk geen wijziging op van de waarde van de in aanmerking te nemen periodieke gift, waardoor geen sprake is van het op een oneigenlijke manier behalen van fiscaal voordeel. In het nieuwe onderdeel 2.7 wordt aangegeven wanneer een beroep kan worden gedaan op het arrest van de Hoge Raad van 7 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1377 met betrekking tot de periodieke gift die afhankelijk is van het overlijden van meer levens.

Meer informatie:

Naar besluiten overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin