Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

HR 14 april 2017, nr 16/02345, ECLI:NL:HR:2017:674

LinkedIn
20-04-2017 | Categorie: Jurisprudentie

Latent verschuldigde inkomstenbelasting moet evenredig worden toegerekend aan het voorwaardelijk vrijgestelde en niet-vrijgestelde gedeelte van de schenking

Belanghebbende heeft in 2012 preferente aandelen krachtens schenking ontvangen van haar vader. Op de schenking is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit als bedoeld in art. 35b e.v. SW van toepassing. Voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant was in geschil voor welk bedrag belanghebbende de latent verschuldigde inkomstenbelasting (hierna: IB-latentie) in mindering mag brengen op de belaste verkrijging voor de schenkbelasting. Belanghebbende stelt dat de IB-latentie moet worden aangemerkt als tegenprestatie of last in de zin van art. 35b lid 4 SW en dat de IB-latentie volledig ten laste van het belaste gedeelte van de schenking moet worden gebracht. Zij wijst onder meer op het arrest HR 12 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:26, waarin is geoordeeld dat een IB-latentie is aan te merken als een tegenprestatie in de zin van art. 7c Uitv.reg. SW (de voorloper van art. 35b lid 4 SW). De inspecteur voert aan dat de IB-latentie naar evenredigheid moet worden toegerekend aan het voorwaardelijk vrijgestelde en niet-vrijgestelde gedeelte van de schenking.

De rechtbank is van oordeel dat op grond van de wetsgeschiedenis (Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 9, p. 23) en de jurisprudentie (HR 26 juni 1996, ECLI:NL:HR:1996:AA1883) de IB-latentie evenredig aan het voorwaardelijk vrijgestelde en het niet-vrijgestelde deel van de schenking moet worden toegerekend. Het beroep van belanghebbende op het arrest HR 12 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:26, kan haar niet baten, omdat dit arrest ziet op het vaststellen van de omvang van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit en niet op de vraag of de IB-latentie al dan niet naar evenredigheid moet worden toegerekend aan het voorwaardelijk vrijgestelde en niet-vrijgestelde gedeelte van de schenking.

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak sprongcassatie ingesteld, maar de Hoge Raad heeft dit beroep verworpen omdat de rechtbank op goede gronden een juiste beslissing heeft gegeven.

Meer informatie:

PS In de toepassingen Testamentvergelijking, Aangifte Erfbelasting en Bedrijfsopvolgingsregeling wordt de IB-latentie over het niet vrijgestelde ondernemingsvermogen al jaren conform deze methodiek berekend!

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin