Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Hof Den Bosch 14 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:990

LinkedIn
23-03-2019 | Categorie: Jurisprudentie

Hof merkt loon van niet-benoemde vereffenaar toch aan als vereffeningskosten

In 2012 is een nalatenschap opengevallen die beneficiair is aanvaard. Een kandidaat-notaris heeft als gemachtigde van de erfgename vereffeningswerkzaamheden uitgevoerd, derhalve niet als benoemde vereffenaar ex art. 4:203 e.v. BW. Blijkens in ieder geval de gewijzigde Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter die op 12 december 2017 is gepubliceerd (laatst gewijzigd op 18 september 2018), worden onder de door de kantonrechter vast te stellen vereffeningskosten niet (meer) verstaan “de kosten van de werkzaamheden uitgevoerd door (een gemachtigde van) de erfgenamen/vereffenaars. De wet biedt namelijk alleen de mogelijkheid om het loon van de door de rechtbank benoemde vereffenaar vast te stellen. Er is geen wettelijke grondslag voor het vaststellen van het loon van de erfgenamen/ vereffenaars om de vereffeningswerkzaamheden uit te voeren en/of deze werkzaamheden uit te besteden aan bijvoorbeeld een notaris.”
In het verleden, vóór de inwerkingtreding van de vernieuwde Handleiding erfrechtprocedures kantonrechters hebben diverse kantonrechters het loon voor niet-benoemde, door de erfgenaam-vereffenaar ingeschakelde gemachtigden wél als vereffeningskosten aangemerkt voor zover die kosten in redelijkheid waren gemaakt.
In de onderhavige zaak heeft de kandidaat-notaris (als gemachtigde) zijn vereffeningswerkzaamheden aangevangen in mei 2012. Het hof constateert voorts dat de kandidaat-notaris het grootste deel van de werkzaamheden heeft verricht vóór de inwerkingtreding van de vernieuwde Handleiding. Het hof is onder deze bijzondere omstandigheden derhalve van oordeel dat de door de kandidaat-notaris aangevoerde kosten als vereffeningskosten moeten worden aangemerkt.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin