Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
05-07-2024 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden
02-07-2024 - Bijeenkomst EPX-Circle: maandag 30 september 2024 vanaf 1430u

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3552

LinkedIn
02-05-2019 | Categorie: Jurisprudentie

Advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt moeten (deels) voor zijn eigen rekening blijven

Partijen zijn al enkele jaren verwikkeld in juridische procedures betreffende de nalatenschap van hun moeder. De erfgenamen en de executeur (mede-erfgenaam) twisten onder meer over het antwoord op de vraag of de kosten van de advocaat die de executeur had ingeschakeld ten laste van de boedel komen. De rechtbank heeft een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de advocaatkosten die betrekking hebben op de procedure tussen de executeur en de erfgenamen en anderzijds de advocaatkosten die zien op een procedure tegen een dreigende wijziging van de bestemming van een perceel. Volgens de rechtbank komen alleen de laatstbedoelde advocaatkosten ten laste van de nalatenschap. In hoger beroep stelt de executeur dat het niet redelijk is dat de advocaatkosten die verband houden met de procedure tussen de executeur en de erfgenamen niet ten laste komen van de nalatenschap. Hij vertegenwoordigt als executeur het belang van de nalatenschap en daarom is het volgens hem niet redelijk de kosten van rechtsbijstand voor zijn eigen rekening te laten komen wanneer hij door de erfgenamen in een procedure wordt betrokken.
Het hof heeft het betoog van de executeur verworpen. Volgens het hof zijn de kosten van de executele schulden van de nalatenschap en deze komen voor rekening van de erfgenamen (art. 4:7 lid 1 onder d BW). Indien de executeur gelet op zijn taak en de vervulling daarvan in redelijkheid niet had kunnen komen tot het maken van deze kosten of het ontstaan daarvan had kunnen voorkomen, kan er aanleiding zijn te oordelen dat de executeur deze kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet dragen. Daarbij zijn in elk geval van belang de aard van deze kosten, de reden voor het ontstaan daarvan, de verwijtbaarheid en de vermijdbaarheid daarvan en de omvang van de nalatenschap. In hoeverre de kosten van executele voor rekening van de executeur komen, zal in het algemeen aan de orde komen bij de rekening en verantwoording door de executeur (zie ook: Hof Arnhem-Leeuwarden 19 februari 2019 en Hof Den Haag 13 december 2016). Het hof is van oordeel dat de advocaatkosten die de executeur in deze procedure heeft gemaakt in dit geval voor zijn rekening moeten blijven. Gelet op zijn functie als executeur en de daarbij horende taken had de executeur het ontstaan van deze kosten kunnen voorkomen door zijn functie van executeur naar behoren te vervullen of indien dat voor hem niet mogelijk was ontslag te nemen.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin