Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

HR 24 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:788

LinkedIn
23-07-2019 | Categorie: Jurisprudentie

Last verbonden aan schenking vormt tegenprestatie in de zin van art. 4.17c lid 2 Wet IB 2001

Vader schenkt in 2011 certificaten van aandelen aan zijn zoon, onder de last tot betaling van een geldbedrag aan zijn andere zoon, de broer van de begiftigde. De schenking vormt een fictieve vervreemding van het aanmerkelijk belang van vader. In zijn IB-aangifte 2011 verantwoordt vader geen vervreemdingsvoordeel. Zoon neemt de doorgeschoven verkrijgingsprijs op in zijn IB-aangifte. Het doorgeschoven voordeel is hoogstens gelijk aan de overdrachtsprijs minus de tegenprestatie. Bij schenking moet men de overdrachtsprijs stellen op de waarde in het economische verkeer. In geschil is of er bij de schenking van de aandelen aan zoon bij vader een belastbaar vervreemdingsvoordeel is opgekomen. Rechtbank Gelderland oordeelt dat de last een tegenprestatie is in de zin van art. 4.17c lid 2 Wet IB 2001. Dat de tegenprestatie niet rechtstreeks aan vader, de vervreemder van de certificaten toekomt, is voor het bestaan van een tegenprestatie niet van belang. Alleen het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de waarde van de last wordt niet aangemerkt als vervreemding.
De Hoge Raad oordeelt in sprongcassatie dat onder tegenprestatie moet worden verstaan datgene wat de overdrager als vergoeding voor een overdracht heeft bedongen van de verkrijger en daartoe behoren ook de door de overdrager bedongen verplichtingen van de verkrijger tot het doen van betalingen aan derden. Dit geldt ook voor de toepassing van art. 4.17c lid 2 Wet IB 2001. De last vormt dus een tegenprestatie in de zin van art. 4.17c lid 2 Wet IB 2001. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin