Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Den Haag 3 maart 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:410

LinkedIn
09-04-2020 | Categorie: Jurisprudentie

Erfgenamen die bij notaris zuiver aanvaardden, moesten rekening houden met direct opeisbare schulden

Vader komt in 2017 als langstlevende echtgenoot te overlijden. Ingevolge zijn testament is een dochter onterfd en heeft erflater zijn andere dochter, een zoon, de kinderen van een vooroverleden zoon alsmede de kinderen van de onterfde dochter als zijn erfgenamen achtergelaten, hierna: de erfgenamen. De erfgenamen hebben de nalatenschap zuiver aanvaard. Tot de nalatenschap behoren o.a. een tot 2031 niet-opeisbare geldlening aan derden en een overbedelingsschuld aan de onterfde dochter, hierna: de dochter. De dochter eist haar moederlijk erfdeel op en maakt voorts aanspraak op haar legitieme portie met betrekking tot de nalatenschap van vader.
Thans heeft het hof het vonnis geoordeeld dat de erfgenamen naar evenredigheid van hun erfdeel het moederlijk erfdeel en de legitieme vordering aan de dochter moeten betalen. Bij de beoordeling van de vraag of de redelijkheid en billijkheid in de weg staat aan toewijzing van de op art. 4:184 lid 2 onder a BW gebaseerde vorderingen van de dochter, acht het hof van belang dat de erfgenamen de nalatenschap zuiver hebben aanvaard, terwijl zij bekend waren althans - gelet op de rol van de notaris bij de aanvaarding van de nalatenschap en bij het opmaken van de verdelingsakte - geacht kunnen worden bekend te zijn met de vorderingen van de dochter evenals met de einddatum van de door vader verstrekte geldlening. Gelet op de restrictieve toepassing van de redelijkheid en billijkheid en rekening houdend met de hiervoor genoemde omstandigheden, is het hof van oordeel dat de onderhavige vorderingen van de dochter niet kunnen worden afgewezen met een beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Aan vorenbedoeld oordeel doet niet af de stelling van de erfgenamen dat zij niet over (voldoende) liquide middelen beschikken om de vorderingen van de dochter te voldoen nu zij de nalatenschap zuiver hebben aanvaard. Op grond van art. 4:182 lid 2 BW geldt dat bij een deelbare prestatie een erfgenaam voor een schuld van de erflater - in dit geval het moederlijk erfdeel van de dochter - slechts verbonden is voor het deel dat evenredig is aan zijn erfdeel. De vordering ter zake van de legitieme portie van de dochter betreft een schuld van de nalatenschap. Naar het oordeel van het hof dient hiervoor eveneens de maatstaf van aansprakelijkheid naar evenredigheid van de erfdelen van de erfgenamen te gelden.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin