Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 april 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3250

LinkedIn
13-05-2020 | Categorie: Jurisprudentie

Schenkingsvrijstelling eigen woning kan ook gelden voor eerder gedane uitgaven

Art. 5 Uitv.reg. schenk- en erfbelasting stelt bij een schenking van geld voor een eigen woning onder meer als voorwaarde dat het geld is besteed aan de eigen woning. Rechtbank Gelderland heeft voor de vergelijkbare regeling die van toepassing was in het jaar 2013 geoordeeld dat geen volgtijdelijk verband is voorgeschreven tussen de schenking en de betaling van de kosten voor de eigen woning. Volgens de rechtbank kan daardoor de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning ook gelden als de schenking op een later moment plaatsvindt dan de uitgaven die de begiftigde heeft gedaan voor de eigen woning. Overigens is het op dit moment onbekend of tegen de uitspraak hoger beroep wordt ingesteld.
Thans heeft het hof in hoger beroep onder meer het volgende overwogen. De enkele omstandigheid dat een begiftigde uitgaven voor verbetering of onderhoud van een eigen woning aanvankelijk financiert uit eigen middelen of een daartoe aangegane lening en pas nadien de schenking ontvangt zodat de uitgaven ter zake van de verbetering of het onderhoud niet van meet af aan zijn voldaan uit de geschonken gelden, behoeft niet in de weg te staan aan de toepassing van de (tijdelijke verruiming van de) eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen die verband houden met de eigen woning. Het Hof is van oordeel dat de vrijstelling kan worden toegepast indien de begiftigde aannemelijk maakt dat hij al ten tijde van het voldoen van de kosten van verbetering of onderhoud het oogmerk had om die kosten te financieren uit de schenking en de schenking ook daadwerkelijk door de schenker is betaald ter uitvoering van dit oogmerk. Belanghebbende is hierin echter niet geslaagd.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin