Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Hof Den Bosch 14 mei 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1571

LinkedIn
25-05-2020 | Categorie: Jurisprudentie

Door alternatieve regeling hoeft legitieme niet meer namens onderbewindgestelde te worden inroepen

Middels diverse tussenbeschikkingen is gezocht naar een alternatieve regeling om te voorkomen dat de bewindvoerder van een onderbewindgestelde (hierna: de zoon) een beroep op diens legitieme portie moest doen. Met de oprichting van een stichting en met overboeking van een bedrag van € 75.000 aan die stichting is daaraan uitvoering gegeven. Aldus een voor de zoon op maat gemaakte oplossing is bereikt. Aldus is het in de gegeven bijzondere omstandigheden van het geval thans niet (meer) in het belang van de zoon dat de bewindvoerder ten zijne behoeve de legitieme portie inroept dan wel aan die inroeping vasthoudt. Het hof zal de beschikking waarvan beroep vernietigen en de bewindvoerder alsnog toestemming verlenen af te zien van inroeping van de legitieme als toekomend aan de zoon, althans toestemming verlenen een eerder gedane opeising in te trekken en daarmee ongedaan te maken.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin