Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Den Bosch 14 mei 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1720

LinkedIn
25-05-2020 | Categorie: Jurisprudentie

Uitsluitingsclausule ziet ook op opvolgende verdeling van de nalatenschap

Na hun echtscheiding twisten man en vrouw onder meer over de vraag of de lidmaatschapsrechten ten aanzien van onroerende zaken die behoorden tot de nalatenschap van de vader van de man, deel uitmaken van de ontbonden huwelijksgemeenschap die tussen hen heeft bestaan. De man had de lidmaatschapsrechten samen met twee zussen van vader geërfd met een uitsluitingsclausule. Vervolgens hebben er twee verdelingen plaatsgevonden. Bij de eerste verdeling zijn de lidmaatschapsrechten toegedeeld aan de man en een zus. Bij de tweede verdeling zijn deze aan de man toegedeeld. Volgens de man behoren de lidmaatschapsrechten door de uitsluitingsclausule volledig tot zijn privévermogen. De vrouw meent echter dat 50% van de lidmaatschapsrechten in de huwelijksgemeenschap is gevallen omdat de nalatenschap bij de eerste verdeling volledig was afgewikkeld en bij de tweede verdeling geen sprake meer was van een nalatenschap.
Thans heeft het hof in tegenstelling tot de rechtbank geoordeeld dat de man ook bij de tweede verdeling de lidmaatschapsrechten uit de nalatenschap van vader heeft verkregen zodat deze door de uitsluitingsclausule volledig tot diens privévermogen behoren. De vraag die in dat verband moest worden beantwoord is of met de eerste verdelingsakte de verdeling van de nalatenschap is voltooid waardoor de tweede verdeling niet meer als een verdeling van de nalatenschap kan worden aangemerkt. Uit diverse bepalingen uit zowel de eerste akte van verdeling als de tweede akte van verdeling leidt het hof af dat met de eerste akte de verdeling van de nalatenschap nog niet voltooid was en daarvan pas sprake was door de tweede akte van verdeling. Volgens het hof is hier sprake van een opvolgende verdeling. De titel van verkrijging door de man is dus erfopvolging. De uitsluitingsclausule in het testament van de vader van de man brengt dan met zich dat de lidmaatschapsrechten niet in de huwelijksgoederengemeenschap van partijen zijn gevallen.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin