Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-09-2021 - Update Aangifte Erfbelasting
08-09-2021 - Update toepassing Boedelverdeler

HR 14 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:262

LinkedIn
07-04-2020 | Categorie: Jurisprudentie

Geen bevoordelingsbedoeling bij verwerping nalatenschap

Een vrouw heeft de nalatenschap van haar overleden echtgenoot verworpen. Door aanwas hebben haar twee kinderen ieder de helft van haar erfdeel verkregen. Na het overlijden van de vrouw is tussen de kinderen een geschil ontstaan over de vraag of de verwerping van de nalatenschap een gift inhoudt van de vrouw aan haar kinderen die op grond van art. 4:70 BW in mindering komt op de legitieme portie van het kind dat door de vrouw is onterfd.
Net als de rechtbank is het hof van oordeel dat de verwerping geen gift inhield omdat deze deel uitmaakte van een constructie die niet is bedacht uit vrijgevigheid maar noodzakelijk was om de vrouw onder een gunstig fiscaal regime de financiële middelen te verschaffen teneinde haar leven na het overlijden van haar man in te richten op een wijze die zij wenste. De Hoge Raad heeft thans het cassatieberoep zonder nadere motivering verworpen (art. 81 RO).

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Voor de eerste editie van deze leergang hanteren we een extra aantrekkelijke prijs!

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin