Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

HR 14 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:262

LinkedIn
07-04-2020 | Categorie: Jurisprudentie

Geen bevoordelingsbedoeling bij verwerping nalatenschap

Een vrouw heeft de nalatenschap van haar overleden echtgenoot verworpen. Door aanwas hebben haar twee kinderen ieder de helft van haar erfdeel verkregen. Na het overlijden van de vrouw is tussen de kinderen een geschil ontstaan over de vraag of de verwerping van de nalatenschap een gift inhoudt van de vrouw aan haar kinderen die op grond van art. 4:70 BW in mindering komt op de legitieme portie van het kind dat door de vrouw is onterfd.
Net als de rechtbank is het hof van oordeel dat de verwerping geen gift inhield omdat deze deel uitmaakte van een constructie die niet is bedacht uit vrijgevigheid maar noodzakelijk was om de vrouw onder een gunstig fiscaal regime de financiële middelen te verschaffen teneinde haar leven na het overlijden van haar man in te richten op een wijze die zij wenste. De Hoge Raad heeft thans het cassatieberoep zonder nadere motivering verworpen (art. 81 RO).

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin