Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Den Bosch 21 januari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:173

LinkedIn
03-04-2020 | Categorie: Jurisprudentie

Door latere verdeling van nalatenschap behoorde woning tot huwelijksgemeenschap. Geen bevoordelingsbedoeling bij verwerping nalatenschap

Het huwelijk van partijen is in 2016 ontbonden door echtscheiding. Zij twisten onder meer over de vraag of de vakantiewoning die de man van zijn ouders heeft verkregen, behoort tot de ontbonden huwelijksgemeenschap. Met een beroep op HR 11 mei 1984 (Vier huizen-arrest) stelt de man dat de woning tot zijn privévermogen behoort. Zijn vader is in 1996 overleden met een testament waarin een uitsluitingsclausule is opgenomen. De man en zijn moeder waren diens erfgenamen. Hierdoor werd de man voor 25% gerechtigd tot de ontbonden huwelijksgemeenschap die bestond tussen zijn ouders en waartoe het vakantiehuis behoorde. Daarna is het huis in één verdelingsakte aan de man toegedeeld waarbij een overbedelingsschuld aan moeder ontstond.
Om te kunnen beoordelen of de woning buiten de huwelijksgemeenschap van partijen valt, dient de woning voor meer dan 50% door de man te zijn verkregen krachtens een wijze van verkrijging waaraan een uitsluitingsclausule verbonden was. Het hof leidt uit HR 8 september 2017 af dat beoordeeld moet worden of in de rechtshandeling van verdeling waarbij de moeder van de man haar aandeel in de woning (1/2e gedeelte krachtens huwelijksvermogensrecht en 1/4e gedeelte krachtens erfrecht) aan de man overdroeg, mede een andere rechtshandeling lag besloten die ertoe leidt dat de woning krachtens een uitsluitingsclausule buiten de (nadien ontstane) huwelijksgemeenschap van partijen valt. Naar het oordeel van het hof is hiervan geen sprake. De akte van verdeling bevat geen bepaling waaruit kan worden afgeleid dat sprake was van een schenking (of kwijtschelding van de verkrijgingsprijs) met toepassing van een uitsluitingsclausule door moeder. De inhoud van de akte wijst veeleer op het tegendeel. De vordering van moeder ontstaan door overbedeling van de man vanwege zijn verkrijging van de woning wordt blijkens de akte “schuldig gebleven” en is omgezet in een geldlening. Dit betekent dat de woning voor niet meer dan de helft door de man is verkregen met uitsluiting. Hierdoor behoort de gehele woning tot de ontbonden huwelijksgemeenschap van partijen.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin