Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Amsterdam 18 augustus 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2347

LinkedIn
11-11-2020 | Categorie: Jurisprudentie

Huwelijkse voorwaarden golden voor huwelijk dat 11 jaar later werd voltrokken

Partijen hebben in 1999 huwelijkse voorwaarden opgesteld terwijl het huwelijk 11 jaar later is gesloten. Het hof overweegt dat vóór het huwelijk gemaakte huwelijkse voorwaarden beginnen te werken van het tijdstip der voltrekking van het huwelijk; geen ander tijdstip kan daarvoor worden aangewezen (art. 1:117 lid 2 BW). De wet geeft geen termijn waarbinnen vóór het huwelijk gemaakte huwelijkse voorwaarden door een huwelijk moeten zijn gevolgd. Ook hoeft voor het maken van huwelijkse voorwaarden geen sprake te zijn van een concreet voorgenomen huwelijk. Denkbaar is dat huwelijkse voorwaarden hun geldigheid kunnen verliezen indien door tijdsverloop of andere omstandigheden het huwelijk dat partijen (uiteindelijk) aangaan niet het huwelijk is dat zij beoogden te sluiten toen zij de huwelijkse voorwaarden maakten en hun wil niet langer strookt met hetgeen zij eerder hebben afgesproken. De stelplicht en de bewijslast van het verliezen van de geldigheid van de huwelijkse voorwaarden rust op degene die zich daarop beroept. Het hof is van oordeel dat de vrouw hierin niet is geslaagd zodat de huwelijkse voorwaarden uit 1999 door het huwelijk in 2010 in werking zijn getreden. Voor het oordeel dat de huwelijkse voorwaarden in werking zijn getreden is verder van belang dat in de huwelijkse voorwaarden niet over een concreet voorgenomen huwelijk wordt gesproken zodat daaruit niet volgt dat is afgezien van een concreet voorgenomen huwelijk, en dat ook overigens niet van een dergelijk concreet voorgenomen huwelijk is gebleken. Voor zover de vrouw stelt dat partijen in 2010 de bedoeling hadden in afwijking van de eerder gemaakte huwelijkse voorwaarden in gemeenschap van goederen te huwen, kan deze enkele bedoeling niet zonder meer de overeengekomen huwelijkse voorwaarden vervangen. Een gemeenschappelijke partijbedoeling die een stilzwijgend gesloten overeenkomst inhoudt waarbij de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen echtgenoten worden geregeld in afwijking van hetgeen tussen hen zonder die overeenkomst zou gelden, dient immers ook zelf te worden aangemerkt als huwelijkse voorwaarden die op straffe van nietigheid bij notariële akte moeten worden aangegaan. Verder heeft de vrouw onvoldoende gesteld dat het huwelijk dat partijen uiteindelijk zijn aangegaan niet het huwelijk is dat zij beoogden te sluiten toen zij de huwelijkse voorwaarden maakten.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin