Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Hof Arnhem-Leeuwarden 11 mei 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:4553

LinkedIn
31-05-2021 | Categorie: Jurisprudentie

Verjaring rechtsvordering meerinbreng in gezamenlijke woning komt voor eigen risico

Twee samenwoners hebben in 2008 gezamenlijk een woning verkregen. Een deel van de koopprijs is door de man voldaan uit eigen vermogen. Er is geen samenlevingsovereenkomst. Thans heeft het hof geoordeeld dat de man geen aanspraak meer kan maken op een vergoeding voor zijn meerinbreng. In casu behoort de woning tot een eenvoudige gemeenschap als bedoeld in art. 3:166 BW. Het is geen afgezonderd vermogen en schulden die voor rekening komen van een eenvoudige gemeenschap kunnen niet op goederen van de gemeenschap worden verhaald. Als gevolg van het van toepassing zijn van het algemene vermogensrecht kan dus uitsluitend een vorderingsrecht geldend worden gemaakt jegens de andere partner. Een en ander brengt mee dat de man op grond van art. 6:10 lid 2 BW op het moment van betaling jegens de vrouw een regresvordering tot dat bedrag heeft gekregen. Ingevolge art. 3:310 lid 1 BW verjaart een regresvordering door verloop van 5 jaren na de aanvang van de dag, nadat deze vordering opeisbaar is geworden.
Het hof gaat daarmee voorbij aan de stelling van de man dat de redelijkheid en billijkheid zich ertegen verzetten dat hij de vordering direct na de betaling van de koopsom zou opeisen. De man had immers met de vrouw afspraken kunnen maken over het moment en de wijze waarop hij aanspraak zou kunnen maken op de helft van het door hem ingebrachte bedrag. Dat de man geen afspraak heeft gemaakt over de meerinbreng komt dan ook voor zijn risico.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin