Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Arnhem-Leeuwarden 7 december 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11212

LinkedIn
22-12-2021 | Categorie: Jurisprudentie

Door uitgestelde kwijtschelding geen doorschuifregeling

Vader was in 2016 voornemens om ab-aandelen in een BV aan zijn zoon te schenken met een herroepingsclausule. De notaris stelde voor om de aandelen te verkopen en de koopprijs kwijt te schelden met een herroepingsclausule. Aan de inspecteur is gevraagd of alsdan de doorschuifregeling van art. 4.17c Wet IB 2001 geldt. Omdat de inspecteur twijfels had en binnen de Belastingdienst wilde overleggen, is besloten de aandelen op 22 november 2016 aan de zoon te leveren en de kwijtschelding van de koopprijs uit te stellen. Uiteindelijk is op 28 december 2017 is de koopprijs geheel kwijtgescholden zonder ontbindende voorwaarde.
Thans heeft het hof in navolging van de rechtbank geoordeeld dat de doorschuifregeling niet van toepassing is omdat niet is voldaan aan de voorwaarde in het beleidsbesluit dat de overdracht van de aandelen onmiddellijk wordt gevolgd door kwijtschelding van de koopprijs. Vader stelt dat wel is voldaan aan deze eis omdat de koopprijs onmiddellijk na de levering van de aandelen ten kantore van de notaris mondeling is kwijtgescholden. Het hof oordeelt echter dat vader niet slaagt in het bewijs hiervan. Bovendien is van de beweerdelijke schenking op 22 november 2016 geen aangifte schenkbelasting gedaan, terwijl wel aangifte is gedaan van de kwijtschelding die op 28 december 2017 bij notariële akte heeft plaatsgevonden. In deze schenkingsakte wordt ook niet gerept van een eerdere mondelinge kwijtschelding maar juist van een kwijtschelding van de op 22 november 2016 overeengekomen geldlening ter grootte van de koopprijs en de daarover verschuldigde rente.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin