Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Amsterdam 26 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3313

LinkedIn
08-11-2021 | Categorie: Jurisprudentie

Opeisbaarheidsclausules in testament waren materieel van toepassing

Zoon heeft krachtens testament een geldvordering verkregen die opeisbaar is als zijn stiefmoeder onder curatele is gesteld, ingeval haar vermogen onder bewind is gesteld of zij blijvend en metterwoon wordt opgenomen in een bejaardenoord of verpleeginrichting of vergelijkbare instelling voor zorg en/of verpleging, waarbij krachtens een wettelijke regeling aanspraak wordt gemaakt op haar eigen vermogen. Thans heeft het hof geoordeeld dat de vordering van de zoon opeisbaar is geworden. Het hof heeft daartoe onder meer het volgende overwogen. Omdat het levenstestament dat stiefmoeder heeft opgesteld onder andere ten doel heeft te voorkomen dat zij onder curatele wordt gesteld of dat een beschermingsbewind wordt ingesteld over haar vermogen, ligt de vraag voor of zich de situatie voordoet dat stiefmoeder in een toestand verkeert die materieel gezien overeenkomt met curatele of bewind waarvoor de opeisbaarheidsgrond van het testament geldt.
Het hof is van oordeel dat stiefmoeder materieel in dezelfde situatie verkeert van curatele of bewind. Het hof zou normaal gesproken stiefmoeder toelaten tot het leveren van tegenbewijs, maar komt hieraan niet toe omdat zich materieel een situatie voordoet van opname in een instelling. De zorg die stiefmoeder nodig heeft en krijgt door middel van verblijf in een matelzorgwoning bij haar dochter, komt overeen met de zorg bij verblijf in een bejaardenoord of verpleeginrichting. Ook in de situatie waarin stiefmoeder verkeert, wordt krachtens een wettelijke regeling aanspraak gemaakt op haar vermogen. Daarboven geldt dat stiefmoeder inteert op haar vermogen sinds zij in de mantelzorgwoning verblijft, terwijl door stiefmoeder zelf wordt gesteld dat het de bedoeling van de erflater bij het testament is geweest dat zij niet vanwege de benodigde zorg verplicht zou worden om in te teren op haar vermogen. Dat de door stiefmoeder te betalen eigen bijdrage slechts € 23 per maand bedraagt, doet hieraan niet af.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin