Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Hof Arnhem-Leeuwarden 14 december 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11524

LinkedIn
24-12-2021 | Categorie: Jurisprudentie

Bezwaar tegen verschuldigde erfbelasting kan niet op WOZ-waarde zien

Een vrouw was een van de zeven erfgenamen van haar overleden broer. Tot zijn nalatenschap behoorde een woning. Aanvankelijk was de WOZ-waarde gesteld op € 132.000. Dit was ook de belaste waarde van de woning voor de erfbelasting. Toen naar aanleiding van een bezwaar een vermindering van de WOZ-waarde naar € 110.000 plaatsvond, verminderde de fiscus ook de aanslagen erfbelasting. Nadat de vrouw was overleden, ging haar zoon en enig erfgenaam in beroep tegen de aanslag erfbelasting. Daarbij stelde hij onder meer dat de WOZ-waarde van de woning nog steeds te hoog was. Hof Arnhem-Leeuwarden merkt echter op dat belastingplichtigen een aparte beroepsprocedure kunnen beginnen tegen de WOZ-beschikking. Dit beroep kan ook de hoogte van de aanslag erfbelasting beïnvloeden. Maar in een procedure over de heffing van erfbelasting valt een onherroepelijk vastgestelde WOZ-waarde niet te verlagen. Het hof verklaart het beroep van de zoon daarom ongegrond.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin