Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Amsterdam 7 december 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:4282

LinkedIn
28-01-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Executeur was door beneficiaire aanvaarding onbevoegd om legaat af te geven

Tot een nalatenschap behoren certificaten van aandelen in een BV. De erflater heeft het vruchtgebruik van deze certificaten gelegateerd aan zijn echtgenote. Omdat zij tevens was benoemd tot executeur heeft de echtgenote bij notariële akte het vruchtgebruik gevestigd. Thans heeft de Ondernemingskamer in een enquêteprocedure geoordeeld dat het vruchtgebruik niet door een beschikkingsbevoegde is gevestigd en dus niet geldig tot stand is gekomen. De erfgenamen hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard op 15 juli 2016 en dus vóór de notariële akte van 28 juli 2016 waarbij het vruchtgebruik werd gevestigd. Ingevolge art. 4:149 lid 1 onder d BW jo. art. 4:202 lid 1 onder a BW eindigt de taak van een executeur wanneer de nalatenschap moet worden vereffend omdat zij door één of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard. Alleen als er een tot voldoening van de opeisbare schulden en legaten bevoegde executeur is die kan aantonen dat de nalatenschap ruimschoots toereikend is om alle schulden van de nalatenschap te voldoen, blijft de executeur bevoegd en wordt de nalatenschap niet vereffend. Het was al vanaf het opstellen van de voorlopige boedelbeschrijving niet lang na het overlijden onduidelijk of de nalatenschap over voldoende baten beschikte om de schulden te kunnen voldoen en is deze situatie nadien niet gewijzigd. De echtgenote wist derhalve op 28 juli 2016 dat zij een dergelijke verklaring niet af zou kunnen leggen. Nu de echtgenote niet langer executeur was, was zij niet bevoegd het vruchtgebruik ten behoeve van zichzelf te vestigen.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin