Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Hof Amsterdam 25 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:4084

LinkedIn
28-01-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Geen wederzijdse zorgplicht in notariële samenlevingsovereenkomst, geen partner voor de SW

De moeder van belanghebbende heeft in 2018 een bedrag van € 100.800 aan belanghebbende geschonken. Belanghebbende was ten tijde van de schenking ouder dan veertig jaar en zijn partner jonger. In geschil is of belanghebbende in aanmerking komt voor de toepassing van de eenmalige verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor de eigen woning. Daarvoor is van belang of de partner van belanghebbende kan worden aangemerkt als partner in de zin van de Successiewet. Op grond van art. 1a lid 1 onder c SW worden twee ongehuwde personen slechts als partner aangemerkt indien zij ingevolge een notariële samenlevingsovereenkomst een wederzijdse zorgverplichting hebben. Het hof oordeelt dat dit niet het geval is. Belanghebbende en zijn partner hebben wel bij notariële akte een samenlevingsovereenkomst gesloten. Daarin reppen zij ook over een wederzijdse zorgverplichting. Maar zij hebben ook nadrukkelijk verklaard in de notariële akte geen regeling te willen treffen of vast te leggen inzake de wijze waarop ieder van hen zal bijdragen in de kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Zij wilden dat onderling en buiten de akte en de notaris regelen. Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat de wederzijdse zorgverplichting die is vereist om als partner in de zin van art. 1a SW te kunnen worden aangemerkt, de verplichting bevat om in elkaars levensonderhoud te voorzien op de wijze zoals bepaald voor gehuwden en geregistreerde partners. Dit brengt mee dat belanghebbende en diens partner niet zijn aan te merken als partners in de zin van de SW en dat de leeftijd van de partner van belanghebbende mitsdien niet in aanmerking wordt genomen bij de toepassing van de vrijstelling.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin