Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 maart 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:2169

LinkedIn
30-03-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Uitleg testament hertrouwde erflater

Erflater heeft in zijn testament zijn broer tot enig erfgenaam benoemd. Daarna hertrouwt erflater en krijgt samen met haar kinderen. Uitleg van het testament: wie erft zijn broer of toch zijn echtgenote en kinderen?
Een erflater heeft 11 jaar vóór zijn overlijden een testament opgesteld waarin zijn toenmalige echtgenote is benoemd tot enig erfgename. Deze erfstelling heeft echter geen effect omdat zijn huwelijk met deze echtgenote is ontbonden door echtscheiding. Voor die situatie bevat het testament een subsidiaire erfstelling waarbij de broer van de erflater enig erfgenaam is. In het testament is niet verwoord dat de erfstelling van de broer niet geldt als de erflater na een echtscheiding met zijn eerste echtgenote of haar vooroverlijden hertrouwt en afstammelingen achterlaat. Dat die situatie zich wel voordeed op het moment van overlijden van de erflater is een omstandigheid van ná het maken van het testament. Het hof overweegt onder meer dat feiten en omstandigheden van ná het maken van het testament alleen kunnen meedoen bij de uitleg van een uiterste wil als de erflater bij het maken ervan daarop is vooruitgelopen. De erflater is in zijn testament niet vooruitgelopen op die omstandigheid. De tweede echtgenote en de kinderen van de erflater hebben ook geen omstandigheden genoemd die, ook al is in het testament de bedoelde voorwaarde niet verwoord, toch de conclusie kunnen dragen dat de erflater de erfstelling van de broer alleen maar wilde voor de situatie dat hij ongehuwd en zonder afstammelingen achter te laten zou overlijden.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin