Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

HR 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1080

LinkedIn
20-07-2022 | Categorie: Jurisprudentie

O.a. nogmaals de uitsluitingsclausule en het vergoedingsrecht van art. 1:96 lid 4 BW

Hoogte pensioenaanspraak moet worden bepaald naar tijdstip echtscheiding. Commerciële waarde (bedrag dat nodig is om die pensioenaanspraak bij externe pensioenverzekeraar te verzekeren) moet worden bepaald naar tijdstip afstorting. Indien sprake is van dekkingstekort, zal betoog vrouw moeten worden beoordeeld dat aanleiding bestaat dit tekort, in afwijking van het uitgangspunt dat tekort evenredig wordt gedeeld, voor rekening man te laten.
In casu is sprake van een ontbonden huwelijksgemeenschap en komt het onder uitsluitingsclausule door de man ontvangen bedrag uitsluitend aan hem toe. De aan de man in privé toekomende nalatenschap is opgegaan aan gemeenschapsschulden, waaronder kosten van de huishouding. De Hoge Raad overweegt dat indien de man met het geld een gemeenschapsschuld heeft voldaan daardoor een vergoedingsrecht tegenover de gemeenschap ontstaat. Op grond van art. 1:96b eerste volzin BW kunnen echtgenoten het beloop van vergoedingen ingevolge o.a. art. 1:96 BW anders bepalen. Hieronder valt ook de ‘reprise’ van art. 1:96 lid 4 BW.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin