Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

HR 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1080

LinkedIn
20-07-2022 | Categorie: Jurisprudentie

O.a. nogmaals de uitsluitingsclausule en het vergoedingsrecht van art. 1:96 lid 4 BW

Hoogte pensioenaanspraak moet worden bepaald naar tijdstip echtscheiding. Commerciële waarde (bedrag dat nodig is om die pensioenaanspraak bij externe pensioenverzekeraar te verzekeren) moet worden bepaald naar tijdstip afstorting. Indien sprake is van dekkingstekort, zal betoog vrouw moeten worden beoordeeld dat aanleiding bestaat dit tekort, in afwijking van het uitgangspunt dat tekort evenredig wordt gedeeld, voor rekening man te laten.
In casu is sprake van een ontbonden huwelijksgemeenschap en komt het onder uitsluitingsclausule door de man ontvangen bedrag uitsluitend aan hem toe. De aan de man in privé toekomende nalatenschap is opgegaan aan gemeenschapsschulden, waaronder kosten van de huishouding. De Hoge Raad overweegt dat indien de man met het geld een gemeenschapsschuld heeft voldaan daardoor een vergoedingsrecht tegenover de gemeenschap ontstaat. Op grond van art. 1:96b eerste volzin BW kunnen echtgenoten het beloop van vergoedingen ingevolge o.a. art. 1:96 BW anders bepalen. Hieronder valt ook de ‘reprise’ van art. 1:96 lid 4 BW.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin