Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Hof Den Haag 25 mei 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:906

LinkedIn
01-07-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Door executeur vergokte erfenis leidt tot vernietiging aanslag erfbelasting

Dochter van erflater procedeert jarenlang tevergeefs tegen de testamentair executeur om inzicht te krijgen in de omvang van de nalatenschap. Nu de executeur het volledige erfdeel van belanghebbende heeft vergokt, is het aannemelijk dat belanghebbende met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niets uit de nalatenschap zal ontvangen. Feitelijke vereffening van de nalatenschap is niet mogelijk, zodat zich uit de nalatenschap geen draagkrachtvermeerdering voor belanghebbende zal voordoen waaruit de aanslag kan worden voldaan. Hierbij is ook van belang dat belanghebbende uit het faillissement van de executeur geen enkele uitkering heeft ontvangen. Belanghebbende is afhankelijk van een uitkering en heeft geen enkel vermogen. De executeur wordt strafrechtelijk vervolgd. Hof Den Haag oordeelt dat de aanslag erfbelasting terecht aan belanghebbende, als verkrijger, is opgelegd. De aanslag erfbelasting vormt voor belanghebbende in deze situatie een individuele en buitensporige last. Het hof vernietigt de aanslag erfbelasting wegens strijd met art. 1 EP EVRM.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin