Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

HvJEU 2 juni 2022, ECLI:EU:C:2022:426

LinkedIn
01-07-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Geen extra vormvereisten als men in woonland een Europese nalatenschap verwerpt

De betreffende erfgenamen wonen in Nederland en erflater woonde in Duitsland. Na het overlijden van erflater hebben de erfgenamen bij Rechtbank Den Haag een verklaring afgelegd waarin zij de nalatenschap van erflater verwerpen. De Duitse rechter oordeelt dat de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard, omdat de verwerping niet voldoet aan de vormvoorschriften van het Duitse recht. De verklaringen voldoen naar Duits recht niet aan de gestelde termijn, aan de vorm of aan de taal. In hoger beroep is aan het Europese Hof van Justitie de prejudiciële vraag gesteld hoe de art. 13 en 28 van de Europese erfrechtverordening moeten worden uitgelegd.
Het Hof van Justitie oordeelde dat de artikelen zo moeten worden uitgelegd dat een verklaring van verwerping van een nalatenschap die door een erfgenaam is afgelegd voor het gerecht van de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats naar de vorm geldig is wanneer is voldaan aan de voor dit gerecht geldende vormvereisten. Het is hierbij niet noodzakelijk dat de verklaring van verwerping voldoet aan de vormvereisten die zijn gesteld in het op de erfopvolging toepasselijke recht. In dit geval zijn de erfgenamen woonachtig in Nederland en hebben zij bij een Nederlands gerecht een verklaring van verwerping afgelegd die voldoet aan de vormvereisten van het Nederlandse gerecht. De Duitse rechter had de verklaring van de erfgenamen daarom wel in aanmerking moeten nemen.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin