Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

HR 29 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:661

LinkedIn
01-07-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Navorderingsaanslag aan kind na vaststelling vaderschap ten onrechte opgelegd naar moment van overlijden erflater

Erflater overlijdt in 2008 en laat als erfgenamen zijn echtgenote en dochter achter. De civiele rechter beslist in 2014 dat erflater de biologische vader is van belanghebbende. Hierdoor is ook belanghebbende erfgenaam van erflater. De aanslagen successierecht die aan de andere erfgenamen zijn opgelegd, worden op hun verzoek ambtshalve verminderd. Vervolgens is aan belanghebbende de in geschil zijnde navorderingsaanslag successierecht over 2008 opgelegd voor een verkrijging van bijna € 1.300.000. Belanghebbende ontvangt in 2016 uiteindelijk slechts € 554.729, wellicht mede als gevolg van een waardedaling van de beleggingen. Volgens Hof Amsterdam gaat de navorderingstermijn pas lopen na het moment van de ambtshalve verminderingen. De aanslag is ook niet te hoog. Als tijdstip van de verkrijging en voor de waardebepaling wordt namelijk uitgegaan van het moment van overlijden. Belanghebbende gaat in cassatie.
De Hoge Raad oordeelt dat de beschikking over het vaderschap niet tot gevolg heeft dat de verkrijging terugwerkt tot 2008, het jaar van overlijden van zijn biologische vader. Voordat de beschikking kracht van gewijsde heeft gekregen, kan belanghebbende namelijk niet worden aangemerkt als rechthebbende tot de nalatenschap. Daarom kan in dit geval niet worden aangenomen dat de verkrijging, het belastbare feit naar aanleiding waarvan de aanslag aan hem is opgelegd, heeft plaatsgevonden voordat die beschikking kracht van gewijsde had gekregen. Het beroep van belanghebbende is gegrond. De aanslag wordt vernietigd.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin