Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Hof Den Haag 2 maart 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:387

LinkedIn
01-06-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Meerderjarigenbewind omdat levenstestament onvoldoende bescherming bood

Als er een levenstestament is opgesteld, is er in beginsel geen reden om andere wettelijke beschermingsmaatregelen zoals beschermingsbewind te nemen. Degene die in het levenstestament een volmacht heeft gekregen is dan bevoegd om het financieel beheer te voeren. In de uitspraak van Hof Den Haag was ook een levenstestament opgesteld waarin een gevolmachtigde was aangewezen om de financiële belangen te behartigen als de volmachtgever dat niet meer kon. De zoon van de volmachtgever vond dat de gevolmachtigde de belangen van de volmachtgever (zijn vader) niet goed behartigde. Het hof heeft eerst vastgesteld of de gevolmachtigde belanghebbende in de zin van artikel 798 lid 1 Rv is. Omdat zij in het levenstestament is benoemd tot gevolmachtigde om de vermogensrechtelijke belangen van de rechthebbende te behartigen en de instelling van de onderbewindstelling rechtstreeks haar rechten of verplichtingen als gevolmachtigde betreft, is de gevolmachtigde belanghebbende.
Vervolgens heeft het hof vastgesteld dat de gevolmachtigde de belangen van de volmachtgever niet goed behartigde. Volgens het hof had de gevolmachtigde niet transparant geopereerd en had zij de belangen van de rechthebbende niet goed behartigd. Zij is onzorgvuldig met het vermogen van de rechthebbende omgesprongen, onder meer doordat ze een aantal schenkingen heeft gedaan. De belangen van de rechthebbende worden met het levenstestament onvoldoende beschermd. Of de rechthebbende op het moment van het opstellen van het levenstestament, dat inmiddels bijna zeven jaar geleden is opgesteld, in staat was zijn wil te bepalen, is daarbij in deze zaak niet relevant. Op grond hiervan heeft het hof een bewindvoerder benoemd die niet was aangewezen in het levenstestament.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin