Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Hof Den Bosch 8 februari 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:301

LinkedIn
01-06-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Vorderingen uit hoofde van een OBV inmiddels verjaard

De kinderen hebben in 1987 door het overlijden van hun moeder een vordering op hun vader gekregen die onder meer opeisbaar is “in de gevallen als bedoeld in artikel 1:160 BW”. Vader is inmiddels overleden. In 1988 is hij hertrouwd. Art. 1:160 BW zoals dat ten tijde van het opstellen van het testament van moeder gold, bepaalde dat een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van de echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt. Door het hertrouwen van vader in 1988 zijn de vorderingen van de kinderen opeisbaar geworden. De kinderen betogen dat zijn in 2005 met de nieuwe echtgenote van hun vader zijn overeengekomen, dat zij hun kindsdelen niet eerder zouden opeisen dan dat hun stiefmoeder is overleden. Dit baat hen niet. Al zou dit zijn overeengekomen, dan nog geldt dat daardoor niet kan worden afgeweken van andersluidende bepalingen in het testament en de wettelijke verjaringstermijnen. Dat de kinderen ervoor hebben gekozen om de opeisbaarheid te laten ingaan op het moment van overlijden van de nieuwe echtgenote van vader komt voor hun rekening en risico. Verder is niet gebleken dat de kinderen niet in staat waren om hun rechtsvorderingen tijdig in te dienen

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin