Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Rechtbank Gelderland 3 november 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:5835

LinkedIn
01-12-2021 | Categorie: Jurisprudentie

Vordering geregistreerd partner door alsof-verrekenbeding is quasi-legaat

In 2020 overlijdt de man. Op dat moment is hij geregistreerd partner van de vrouw. De partners zijn partnerschapsvoorwaarden overeengekomen waarin zij, zonder het maken van een periodiek verrekenbeding, elke gemeenschap van goederen uitsluiten. Op basis van de partnerschapsvoorwaarden wordt bij overlijden afgerekend alsof tussen de partners op dat moment een wettelijke gemeenschap van goederen had bestaan. De kinderen van de man, die door hem zijn onterfd, maken aanspraak op hun legitieme portie. Als voorschot wordt aan ieder kind € 19.800 betaald. De kinderen zijn het hier niet mee eens en stellen dat de vordering € 50.000 per kind bedraagt. In geschil is of het alsof-verrekenbeding moet worden beschouwd als een quasi-legaat. Volgens de kinderen bevat het alsof-verrekenbeding in de partnerschapsvoorwaarden een quasi-legaat dat bij de vaststelling van de legitimaire massa in aanmerking moet worden genomen. De vrouw is echter van mening dat het alsof-verrekenbeding uit de partnerschapsvoorwaarden geen quasi-legaat is en dat het verrekenbeding dus resulteert in een schuld van de nalatenschap aan de man en de legitimaire massa dan ook verkleint.
Rechtbank Gelderland oordeelt dat de vordering die de vrouw heeft door toepassing van het alsof-verrekenbeding moet worden aangemerkt als een quasi-legaat in de zin van art. 4:126 lid 2 onder a BW. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de regeling bescherming moet bieden aan onder andere de legitimarissen. De wet laat hun vorderingen voorgaan boven die welke bij uiterste wil in de vorm van legaat kunnen ontstaan. De rechtbank stelt de legitieme portie vervolgens vast op € 49.700 per kind. Hierbij wordt tevens de schenking van € 135.700 door de man aan een nicht van hem als bovenmatig gezien, aangezien dit bedrag bijna de helft van zijn vermogen vormde. Schenkingen van € 2100 aan de nicht en € 2173 aan de vrouw zijn niet bovenmatig. Er is geen hoger beroep ingesteld.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin