Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Hof Den Bosch 21 april 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1308

LinkedIn
01-07-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Salaire différé afgewezen wegens reeds genoten voordelen

Verzoeker stelt werkzaamheden te hebben verricht in het agrarisch bedrijf van erflater en wil een som ineens ontvangen. In eerste aanleg is de vordering afgewezen omdat de kantonrechter oordeelt dat de vordering niet binnen de termijn van negen maanden zoals genoemd in art.4:37 BW is ingesteld. In de tussenbeschikking oordeelt het hof dat verzoeker wel tijdig was met het verzoek. Dit nu er een handgeschreven brief is waaruit het verzoek kan worden herleid en de brief was teven tijdig kenbaar bij de erfgenamen. De aanspraak kan vormvrij gemaakt worden. Voorts was er een brief binnen de termijn gezonden aan de executeurs, waaronder verzoeker, en volgt uit het testament dat de executeur als wederpartij van zichzelf kan optreden zodat de executeur dit tijdig ontvangen heeft. Dat geldt ook voor het feit dat de deurwaarder het bericht in een gesloten enveloppe heeft achtergelaten, dat levert dwingend bewijs van de bezorging op het adres als in het exploot vermeld. Bij eindbeschikking wordt het verzoek tot een som ineens afgewezen omdat de voordelen die verzoeker genoten heeft groter waren dan de verzochte som ineens. Verzoeker had kost en inwoning en bespaarde op huur en rente.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin