Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 april 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3005

LinkedIn
01-07-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Rechtsgeldigheid testament, wilsbekwaamheid

Tussen twee broers is de rechtsgeldigheid van het testament van hun vader in geschil. Erflater heeft tijdens zijn leven diverse malen zijn testament herzien. Appellant meent allereerst dat het laatste testament van erflater authenticiteit mist door fouten van de notaris. Het hof volgt appellant (in navolging van de tuchtrechter) hierin niet. Appellant beroept zich vervolgens op wilsonbekwaamheid. Dit standpunt volgt het hof ook niet. De notaris heeft het Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid gevolgd. De door de notaris ingeschakelde VIA-arts heeft erflater in staat geacht zijn wil te bepalen. Het hof stelt verder vast dat de tekst van het testament eenduidig is en de uit het testament van vader blijkende wens, het gelijk behandelen van zijn twee zoons, verdere uitleg niet nodig maakt. De beroepen op vernietigbaarheid wegens bedrog en/of dwaling worden vanwege verjaring afgewezen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin