Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Amsterdam 16 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1383

LinkedIn
01-02-2020 | Categorie: Jurisprudentie

Stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid is een handreiking

Een notaris heeft in een tuchtprocedure een berisping van het hof ontvangen omdat hij bij iemand thuis een testamentbespreking heeft gevoerd terwijl een neef op dat moment in dezelfde ruimte verbleef. Volgens het Hof heeft hierdoor de bespreking niet onder vier ogen plaatsgevonden. Dat de neef niet aan het gesprek heeft deelgenomen en de kamer vrij ruim is, doet hieraan niet af. Door de neef niet te verzoeken de woonkamer te verlaten, heeft de notaris onvoldoende acht geslagen op het risico van (non-verbale) beïnvloeding door derden.
Het hof stelt voorop dat als uitgangspunt geldt dat iedereen aan wie op grond van de wet de bekwaamheid daartoe niet is ontzegd, bij testament uiterste wilsbeschikkingen kan maken. Een notaris dient daaraan in beginsel zijn ministerie te verlenen en moet op verlangen van een testateur doen wat is vereist om diens uiterste wilsbeschikkingen in een testament vast te leggen. Zoals bij elke akte moet de notaris de wilsbekwaamheid van de betrokkene beoordelen. Het komt daarbij in eerste instantie aan op de eigen waarneming van de notaris, die daarbij een redelijke beoordelingsvrijheid toekomt. Bij gerede twijfel aan de wilsbekwaamheid is in het algemeen verder onderzoek aangewezen. Het Stappenplan biedt hiervoor een handreiking. De notaris is desondanks tekortgeschoten in zijn zorg- en ambtsverplichtingen het nodige te doen om te voorkomen dat hij akten passeert op basis van verklaringen die zijn afgelegd door personen die niet in staat waren om in vrijheid hun wil te vormen en te uiten.

Meer informatie:
Hof Amsterdam 16 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1383

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin