Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Amsterdam 21 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1828

LinkedIn
24-08-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Beheerder verkrijgt onroerende zaken en niet het fonds dat zij beheert

In 2018 is belanghebbende (een stichting) opgericht, met als doel om te fungeren als beheerder en bewaarder van de bezittingen van het fonds voor gemene rekening dat tegelijkertijd is opgericht. Belanghebbende koopt vervolgens van een deelnemer van het Fonds de economische eigendom van een aantal registergoederen ten behoeve van het vermogen van het fonds. In geschil is de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting die de inspecteur heeft opgelegd aan belanghebbende. Het hof oordeelt dat de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting terecht is opgelegd. Gelet op het uit de koopovereenkomst voortvloeiende samenstel van rechten en verplichtingen heeft belanghebbende een belang bij de onroerende zaken verworven dat ten minste enig risico op waardeverandering vertegenwoordigt. Daarmee heeft belanghebbende de economische eigendom verkregen van de onroerende zaken. Het voorgaande wordt niet anders indien het hof veronderstellenderwijs zou aannemen dat belanghebbende weliswaar op eigen naam, maar voor rekening en risico van een ander (het fonds) gehandeld zou hebben. Belanghebbende meent dat de betreffende deelnemer in het fonds, ondanks de overdracht, economisch eigenaar van de onroerende zaken is gebleven voor de overdrachtsbelasting, omdat het risico op waardeveranderingen van de onroerende zaken door de participaties in het fonds bij de deelnemer in het fonds is gebleven. Dit standpunt deelt het hof niet. De economische eigendom en (daarmee) het risico op waardeveranderingen zijn volgens het hof wel degelijk op belanghebbende overgegaan bij de overdracht. Verder wijst het hof er op dat belanghebbende de overeenkomst in eigen naam heeft gesloten, en niet als vertegenwoordiger van (de deelnemers in) het fonds. In de overdrachtsakte is immers uitdrukkelijk vermeld dat de economische eigendom van de onroerende zaken aan belanghebbende wordt geleverd, waarbij zij in deze akte als ‘koper’ is aangeduid.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin