Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Hof Amsterdam 5 juli 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1775

LinkedIn
24-08-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Notaris mocht aan legitimarissen vertellen dat zij door erflater waren onterfd

Een erflater heeft zijn drie kinderen onterfd. In het testament is de uitdrukkelijke wens van de erflater opgenomen dat de erfgenamen de onterfde legitimarissen niet in kennis stellen van de onterving. Verder is bepaald dat de notaris alleen inzage geeft in het testament voor zover dit voor de betreffende rechthebbende noodzakelijk is om zijn/haar positie te bepalen.
De notaris is daags na het overlijden van de erflater benaderd door de legitimarissen met het verzoek om informatie zodat het voor de hand lag dat zij hen eerst informeerde. Omdat zij actief werd benaderd door de legitimarissen, heeft de notaris haar geheimhoudingsplicht niet geschonden maar voldaan aan haar zorgplicht om de legitimarissen de voor hen benodigde informatie te verschaffen en hen te informeren over hun wettelijke rechten. Dit komt overeen met de testamentaire clausule dat de notaris alleen inzage geeft in het testament voor zover dit voor de betreffende persoon noodzakelijk is om zijn/haar positie te bepalen. De notaris heeft binnen dat kader en binnen de wettelijke kaders beperkte inzage gegeven door een uittreksel van het testament te verschaffen. De erflater moet zich er bewust van zijn geweest dat de notaris aan de onterfde kinderen de informatie ten aanzien van hun onterving zou moeten verstrekken. De erflater kan bovendien niet verhinderen dat de notaris uitvoering geeft aan de ambtsverplichting die is opgenomen in art. 49 Wna.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin