Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

HR 30 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1339

LinkedIn
12-10-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Omzetting natuurlijke verbintenis in rechtens afdwingbare verbintenis in huwelijkse voorwaarden is quasi-legaat

Partijen waren gehuwd na het maken van huwelijkse voorwaarden. In deze huwelijkse voorwaarden zijn zij overeengekomen dat de man ter nakoming van zijn natuurlijke verbintenis tot verzorging en onderhoud van zijn echtgenote, bij het einde van het huwelijk door overlijden en bij het einde van het huwelijk anders dan door overlijden, verplicht was aan haar een bedrag uit te keren. De man overleed in de periode dat partijen waren verwikkeld in een langdurige echtscheidingsprocedure. Het saldo van de nalatenschap van de man bleek onvoldoende om de vordering van de vrouw uit hoofde van voormeld in de huwelijkse voorwaarden opgenomen beding te voldoen. De erfgenamen van de man stellen zich op het standpunt dat sprake is van een quasi-legaat als bedoeld in art. 4:126 lid 2 onder c BW. In cassatie draait het om de vraag of slechts sprake kan zijn van een quasi-legaat als bedoeld in art. 4:126 lid 2 onder c BW indien de strekking is dat de verbintenis uitsluitend na het overlijden van de schuldenaar wordt nagekomen. De Hoge Raad oordeelt dat de woorden ‘voor zover’ in art. 4:126 lid 2 onder c BW uitdrukkelijk rekening houden met de mogelijkheid dat uit een overeenkomst van omzetting zowel aanspraken op prestaties voortvloeien die pas na overlijden opeisbaar zijn, als aanspraken op prestaties die al bij leven opeisbaar zijn. De strekking van de omzetting hoeft dus niet beperkt te zijn tot uitsluitend de situatie waarin de verbintenis pas na het overlijden van de schuldenaar wordt nagekomen.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin