Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Arnhem-Leeuwarden 13 oktober 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8796

LinkedIn
27-10-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Hof acht ene bewindvoerder wel en andere niet aansprakelijk voor tijdens bewind ontstane schade

Twee broers zijn samen bewindvoerder over hun zus als ruim € 92.000,- aan schade ontstaat. De broers hadden als bewindvoerders een taakverdeling. De ene broer regelde alle financiële zaken en de andere broer nam de praktische en verzorgende taken op zich. Het hof oordeelt dat de ene broer aansprakelijk is voor deze schade. Er is geen andere conclusie mogelijk dan dat deze broer A bedragen van de rekening van zijn zus heeft overgeboekt naar zijn voormalig advocaat en de jaaroverzichten van de bank vervalste. Het hof is van oordeel dat de andere broer niet aansprakelijk is. Die broer B heeft niet gehandeld in strijd met wat van een goed bewindvoerder verwacht mag worden.
Het staat vast dat broer B niet inhoudelijk was betrokken bij de financiële zaken van de zus en niet was betrokken bij het opstellen van de rekening en verantwoording. Broer B heeft verteld dat hij geen bankpasje had en dat hij geen toegang had tot de spaarrekening van hun zus. Broer A heeft dit niet betwist. Broer A kreeg elk jaar de jaaroverzichten van de bankrekeningen van hun zus doorgestuurd van broer A. Broer B vergeleek de jaaroverzichten dan globaal met die van het jaar ervoor en gaf daarna zijn goedkeuring. Het hof is van oordeel dat broer B hiermee voldoende zorgvuldig te werk is gegaan. Broer B heeft bijvoorbeeld verteld dat hij in 2018 argwaan kreeg, toen hij een overzicht van de bankrekening er vreemd vond uitzien. Broer B heeft toen aan broer B gevraagd of hij een pdf-versie van het overzicht wilde sturen. Toen broer B deze kreeg, was zijn argwaan gesust.
Het hof is van oordeel dat broer B niet had hoeven zien dat de jaaroverzichten vervalst waren. Dit heeft de kantonrechter ook nooit gezien. Naar het oordeel van het hof had broer B niet hoeven verwachten dat broer A grote geldbedragen van hun zus zou overmaken naar zijn voormalig advocaat en vervolgens, om dit te verhullen, jaar op jaar bankafschriften zou vervalsen. Dit gedrag van broer A is zo uitzonderlijk en buitensporig dat broer B hier niet op bedacht had hoeven zijn. Broer B heeft zelf verteld dat hij geen weet had van de praktijken waarbij broer A betrokken was. Broer B heeft verteld dat de broers binnen de familie geen intensief contact met elkaar hadden. Dit heeft broer A niet betwist.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin