Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Arnhem-Leeuwarden 6 december 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:10598

LinkedIn
28-12-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Meerderjarigenbewindvoerders gemachtigd om te schenken uit huwelijksgemeenschap

Het bewind van de moeder beperkt de handelingsvrijheid van de vader. Deze beperking mag niet verder gaan dan voor het bewind van het aan de moeder toekomende deel van het vermogen nodig is.
Vader en moeder zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Vader wil uit dit gemeenschappelijke vermogen schenkingen doen aan zijn kinderen en kleinkinderen. Omdat echter over het vermogen van moeder een meerderjarigenbewind is ingesteld, rust het beheer over het gemeenschapsvermogen niet bij vader maar bij de bewindvoerders van de vrouw.
De kantonrechter heeft het verzoek om een machtiging aan de bewindvoerders te geven voor het doen van de schenkingen afgewezen. Thans heeft het hof de beschikking van de kantonrechter vernietigd en de machtiging verleend. Volgens het hof levert het bewind in casu niet alleen een inbreuk op in de handelingsvrijheid van moeder maar ook in de handelingsvrijheid van vader vanwege de huwelijksgoederengemeenschap. Omdat dit voor vader een ongewenste inmenging in zijn privéleven oplevert, mag de beperking in zijn handelingsvrijheid naar het oordeel van het hof niet verder gaan dan voor het bewind van het aan moeder toekomende deel van het vermogen nodig is. Gelet op de totale omvang van het (huwelijks)vermogen van vader en moeder, te weten meer dan € 400.000, komt met de door vader beoogde schenkingen (in totaal € 48.851) het aan moeder toekomende deel op geen enkele wijze in gevaar. Het hof acht het daarom niet passend om vader in die zin in zijn handelingsvrijheid te beperken, enkel omdat het vermogen van moeder onder bewind staat. Het hof neemt daarbij ook in aanmerking de hoge leeftijd van vader en zijn dringende wens om een deel van zijn vermogen op deze wijze aan zijn kinderen en kleinkinderen te besteden. Ten overvloede overweegt het hof nog dat de schenkingen passen in de schenkingstraditie.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin