Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Hof Den Bosch 15 december 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:4517

LinkedIn
27-02-2023 | Categorie: Jurisprudentie

Overbedelingsschuld is in casu voor kleinkind een onverwachte schuld

Is sprake van een onverwachte schuld waardoor de erfgenaam – die de nalatenschap van erflaatster al zuiver aanvaard had - machtiging aan de kantonrechter vragen om de nalatenschap van erflaatster alsnog beneficiair te mogen aanvaarden?Kleinkind heeft nalatenschap zuiver aanvaard, maar wil alsnog beneficiair aanvaarden gezien de onderbedelingsvorderingen uit OBV die kinderen op erflaatster/grootmoeder hadden. De wet maakt beneficiaire aanvaarding mogelijk bij onverwachte schulden, d.w.z. schulden die kleinkind kende noch behoorde te kennen t.t.v. aanvaarding (waarvoor wordt aangesloten bij leerstuk goede trouw). Blijkens de parlementaire geschiedenis kwalificeren schulden als onderhavige niet snel onverwachte schulden. Hof acht dit evenwel niet geheel uitgesloten en beoordeeld naar concrete omstandigheden. Kleinkind kende de schuld niet, heeft erflaatsters (goed bijgehouden) administratie onderzocht en raadpleegde erflaatsters accountant (die de schuld door defiscalisering in de IB niet kende). De notaris die de verklaring van erfrecht afgaf heeft kleinkind evenmin gewezen op bestaande of mogelijke schulden. Erflaatster heeft kinderen respextievelijk kleinkind niet op de hoogte gesteld van deze vorderingen respectievelijk schulden. De onderbedelingsvorderingen vormen onder deze omstandigheden een schuld in erflaatsters nalatenschap die kleinkind kende noch behoorde te kennen.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin