Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Den Haag 13 december 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:2458

LinkedIn
27-02-2023 | Categorie: Jurisprudentie

Aangezien de door informele partner gestelde afspraken niet schriftelijk waren vastgelegd komt dit voor zijn risico

Geschil tussen partner van erflaatster en erfgenamen over afwikkeling vermogensrechtelijke gevolgen van samenwoning. Is er sprake van een stilzwijgende afspraak tot een obligatoire gemeenschap van woning? Volgens de rechtbank is sprake van ongerechtvaardigde verrijkingen is deze vordering niet verjaard omdat de verlengde verjaringstermijn die geldt voor echtgenoten zich leent voor overeenkomstig toepassing.
Het hof heeft in hoger beroep dit oordeel van de rechtbank vernietigd. Het hof verwijst in de eerste plaats naar een arrest van de Hoge Raad uit 2019, waarin is overwogen dat de vermogensrechtelijke verhouding tussen informeel samenlevenden niet wordt bepaald door de regels die voor echtgenoten en geregistreerde partners zijn gelden, en dat die regels zich niet lenen voor overeenkomstige toepassing op de verhouding tussen informeel samenlevenden.
Voor zover uit dat arrest niet moet worden afgeleid dat de verlengingsregeling niet zonder meer analoog moet worden toegepast op informeel samenlevenden, oordeelt het hof dat partijen geen enkele afspraak hebben gemaakt ten aanzien van hun vermogensrechtelijke verhoudingen. Volgens het hof was geen sprake van een (stilzwijgende) obligatoire overeenkomst dat erflaatsters woning aan haar en haar voormalige levensgezel gemeenschappelijk toebehoorde; de vermeende daaruit voortvloeiende vorderingen op de erfgenamen worden afgewezen.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin