Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:10966

LinkedIn
27-02-2023 | Categorie: Jurisprudentie

Erfenis onder uitsluitingsclausule mocht verdeeld worden

De vrouw heeft een erfenis onder uitsluitingsclausule ontvangen. Zij heeft niet aangetoond dat bij de gestelde schenking door de moeder van de vrouw een uitsluitingsclausule is gemaakt. In het convenant staat dit niet vermeld, en wordt al het vermogen verdeeld. Dat kan volgens de vrouw niet, omdat de uitsluitingsclausule dwingt. In het echtscheidingsconvenant staat echter niet dat hetgeen een van partijen geschonken heeft gekregen of heeft geërfd onder een uitsluitingsclausule (goederenrechtelijk) in de gemeenschap valt. Volgens het hof is een dergelijke verdeling in het kader van de echtscheiding niet in strijd met een dwingende wetsbepaling. Het staat partijen vrij om bij het maken van afspraken over de afwikkeling van de vermogensrechtelijke gevolgen van hun echtscheiding ook het buiten de gemeenschap gebleven vermogen te betrekken. In het convenant hebben partijen een algehele regeling getroffen voor de afwikkeling van hun vermogen, waarbij – zoals vaak het geval is – niet exact te achterhalen is hoe de diverse bestanddelen daarvan en de mogelijke geschillen die voor het sluiten van het convenant zijn uit onderhandeld, tussen partijen worden gewaardeerd. De vrouw heeft niet aangetoond dat deze specifieke bepalingen uit het echtscheidingsconvenant tot stand zijn gekomen onder invloed van misbruik van omstandigheden en bedreiging.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin