Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Den Haag 18 januari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:2619

LinkedIn
27-02-2023 | Categorie: Jurisprudentie

Derdenbescherming (tegen wil en dank) in verband met ongeldige volmacht na de dood

Na overlijden van de volmachtgever heeft de gevolmachtigde een geldlening verstrekt aan de wederpartij. Het hof stelt voorop dat niet in geschil is dat in de volmacht is bepaald dat de volmacht niet eindigt door de dood van de volmachtgever. Alsdan zijn de erven dus aan de volmachtverlening gebonden, zelfs als die meebrengt dat na diens dood over het vermogen van de volmachtgever beschikt kan worden.
Zo’n volmacht is slechts geldig voor zover het (gebruik ervan) strekt tot rechtshandelingen in het belang van de gevolmachtigde of een derde en dus niet voor zover het strekt tot rechtshandelingen in het belang van de volmachtgever. Aangenomen wordt dat onvoldoende is dat de gevolmachtigde of een derde een financieel belang heeft bij de uitvoering van de volmacht. Partijen lijken het er, met name in de laatst gewisselde memories in hoger beroep, over eens te zijn dat (het gebruik van) onderhavige algemene volmacht eigenlijk in het belang van de volmachtgever is. Het hof is van oordeel dat het tegendeel het geval is. De wederpartij mocht ervan uitgaan dat de volmacht strekt tot het verrichten van een rechtshandeling in het belang van de gevolmachtigde of van een derde. De wederpartij kan daarom niet onder zijn verplichtingen uitkomen met een beroep op het eindigen van de volmacht door het overlijden van de volmachtgever. Evenmin kunnen de erfgenamen van de volmachtgever stellen dat de volmacht is geëindigd door zijn overlijden omdat de volmacht is gebruikt in het belang van de volmachtgever. Tegen deze stelling wordt de wederpartij (tegen wil en dank) beschermd. De enkele bepaling dat de volmacht niet eindigt door de dood brengt niet mee dat de volmacht ook onherroepelijk is. De erfgenamen hadden dus na de dood van de volmachtgever de volmacht op elk willekeurig moment kunnen herroepen, maar dit hebben zij niet gedaan.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin