Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

HR 24 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:289

LinkedIn
01-04-2023 | Categorie: Jurisprudentie

Erfstelling dochter en aan haar gemaakte legaten vervallen door niet tijdige nakoming sublegaat

Een zus moest op straffe van onterving binnen zes maanden na overlijden van haar vader aandelen aan haar broer leveren, waarvoor zij de economische waarde van de aandelen zou ontvangen. De aandelen zijn niet binnen die termijn aan de broer geleverd, omdat partijen het niet eens werden over de economische waarde. Is de zus nu onterfd, omdat zij aandelen ‘niet tijdig’ in de zin van testament heeft geleverd?
De zus gaat ervan uit dat vader bedoeld heeft dat eerst de waarde van de aandelen moet worden vastgesteld, dat daarna pas geleverd moet worden en dat zij dus niet onterfd kan zijn zolang de waarde van de aandelen niet is vastgesteld. De broer echter gaat ervan uit dat zijn zus onterfd is, nu zij de aandelen niet binnen de in het testament genoemde termijn van zes maanden, en dus ‘niet tijdig’, aan hem heeft geleverd.
De betekenis van ‘niet tijdig’ is volgens het hof: niet binnen zes maanden na het overlijden van vader. Bij deze uitleg slaat het hof acht op wat de notaris heeft verklaard over de zorg van vader over de continuïteit van de onderneming en dat vaders wil wet was. Daarbij past veel meer een strakke termijn van zes maanden na zijn overlijden dan een zachte en onzekere termijn die pas verstrijkt als de waarde van de aandelen is vastgesteld. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep op grond van art. 81 Wet RO.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin