Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Amsterdam 28 maart 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:765

LinkedIn
12-05-2023 | Categorie: Jurisprudentie

Vordering tussen echtgenoten verdampt door finaal verrekenbeding

Tussen partijen geldt op grond van hun huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding alsof er een gemeenschap van goederen tussen partijen heeft bestaan. Naar aanleiding van het opmaken van de huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk hebben partijen de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap tussen hen verdeeld. Als gevolg van overbedeling heeft de vrouw hierbij een schuld aan de man verkregen van ruim € 2,6 mln. Thans is het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Naar aanleiding hiervan vordert de man onder meer dat de vrouw wordt veroordeeld om het genoemde bedrag wegens overbedeling aan hem te betalen. De vrouw stelt echter dat de man door het finaal verrekenbeding geen aanspraak meer heeft op dit bedrag omdat zowel de onderbedelingsvordering als de overbedelingsschuld in de afwikkeling van het finaal verrekenbeding moet worden betrokken. Immers, deze objecten zijn in de huwelijkse voorwaarden niet uitgesloten van het finaal verrekenbeding.
Volgens het hof dient de onderlinge vordering van de man op de vrouw te worden meegenomen bij het vaststellen van de verrekenvordering aldus, dat aan de zijde van beide partijen de helft van de schuld en de helft van de vordering wordt meegenomen. Het hof heeft voorts ter vaststelling van de verrekenvordering een overzicht gemaakt van bezittingen en schulden van beide partijen.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin