Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Arnhem-Leeuwarden 28 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1704

LinkedIn
12-05-2023 | Categorie: Jurisprudentie

Volgens medisch deskundige was testatrice wilsonbekwaam

Een hoogbejaarde en kinderloze vrouw heeft in haar laatste testament haar levensexecuteur tot enig erfgenaam benoemd. De vrouw woonde in een verzorgingshuis. De notaris heeft toegestaan dat de begunstigde bij het testeren aanwezig was. Het KNB-stappenplan is niet gevolgd, omdat de notaris niet twijfelde over de wilsbekwaamheid.
Thans heeft het hof op vordering van de neven en nichten van de erflaatster geoordeeld dat de uiterste wilsbeschikkingen in het laatste testament nietig zijn, omdat de vrouw ten tijde van het opstellen van dit testament niet meer in staat was om haar wil te bepalen. Het hof baseert dit oordeel op een rapport dat een onafhankelijke medisch deskundige na het overlijden van de erflaatster heeft opgesteld. Daarin worden aanwijzingen gegeven om te bepalen of er sprake is van testamentaire bekwaamheid. De testateur moet:

  • een redelijk besef hebben van de aard en omvang van zijn vermogen;
  • weten van wie verwacht kan worden dat zij in het testament worden bedacht;
  • namen, identiteit en relatie tot aangeven van degenen die hij wil bevoordelen en uitsluiten en zijn redenen daarvoor;
  • in staat zijn enige toelichting te geven door welke emoties hij zich laat leiden en daar enige distantie van kunnen nemen;
  • het verband tussen al deze factoren overzien;
  • zijn wilsbeschikking ten minste onmiddelijk na het opstellen van het testament kunnen herinneren.

Daarnaast moet bekeken worden of de omstandigheden waarin het testament tot stand is gekomen kunnen duiden dan wel een risico inhouden op ongepaste beïnvloeding door derden:

  • een direct begunstigde is nauw betrokken bij de opstelling van het testament;
  • er zijn aanwijzigingen voor psychische of cognitieve beperkingen bij de testateur;
  • het testament wijkt in belangrijke mate en opvallend af van een patroon van eerdere wilsuitingen;
  • het testament roept vragen op aangaande de logische samenhang daarvan.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin