Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Den Bosch 16 maart 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:873

LinkedIn
01-07-2023 | Categorie: Jurisprudentie

Instelling van bewind wegens ernstig tekortschieten van bezwaarde

Op grond van een tweetrapstestament heeft de langstlevende echtgenote van de erflater de gehele nalatenschap geërfd waarbij hun twee kinderen optreden als verwachters.
In een procedure die één van de kinderen tegen de langstlevende echtgenote was gestart, heeft het hof een accountant benoemd tot bewindvoerder over het bezwaarde vermogen. Volgens het hof is de langstlevende echtgenote in ernstige mate tekortgeschoten in haar verplichtingen als bezwaarde en maakt daarbij een koppeling met de vruchtgebruikbepalingen. Wel dient de langstlevende echtgenote zo min mogelijk hinder te ondervinden van het bewind omdat de doelstelling van het onderhavige bewind is om tot een correcte administratie te komen zonder inperking van de bevoegdheden die aan de langstlevende echtgenote krachtens het testament en de wet toekomen. Het Hof acht voor deze taak een boekhouder geschikt die de juiste toerekening en verantwoording per jaar verzorgt. Het hof acht het redelijk dat de kosten daarvan ten laste van de nalatenschap komen omdat met het bewind de belangen van alle betrokkenen, in het bijzonder de verwachters, worden gediend.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin