Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Amsterdam 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1924

LinkedIn
30-08-2023 | Categorie: Jurisprudentie

Kwijtschelding van koopprijs door langstlevende was paulianeus

Een dochter heeft op grond van een wettelijke verdeling een geldvordering op haar vader verkregen. De vordering is opeisbaar geworden door het overlijden van vader maar de beneficiair aanvaarde nalatenschap is negatief. Naar aanleiding hiervan is dochter een gerechtelijke procedure gestart waarin wordt gesteld dat vader tijdens zijn leven paulianeus heeft gehandeld door een woning onder de waarde aan twee andere kinderen te verkopen en de koopprijs deels kwijt te schelden.
Een consequentie van de actio pauliana kan zijn dat schenkingen door een langstlevende echtgenoot, die uit hoofde van een wettelijke verdeling niet-opeisbare schulden heeft aan de kinderen vernietigbaar zijn, indien deze schenkingen ten nadele van die kinderen blijken te zijn. Het hof is van oordeel dat de verkoop van de woning door vader in 2014 met een marktwaarde van circa € 250.000 voor een koopprijs van € 155.000 in dit geval niet als paulianeus kan worden bestempeld. De kinderen die de woning kochten, hebben gemotiveerd uiteengezet dat sprake was van een woning in verhuurde staat terwijl op het moment van de verkoop niet te voorzien was dat vader korte tijd daarna zou komen te overlijden. Uitgaande van de verhuurde staat kon de waarde van de woning op basis van de leegwaarderatio worden bepaald op 62% van de marktwaarde. Het vorengaande geldt echter niet voor de kwijtschelding door vader van het bij bedoelde verkoop van de woning verschuldigde bedrag van € 111.100. Gesteld noch gebleken is dat voor vader een verplichting bestond om een aanzienlijk deel van de koopprijs kwijt te schelden. Het gaat hier dus om een onverplichte eenzijdige rechtshandeling die de positie van dochter als schuldeiser van (de erfgenamen van) vader heeft benadeeld.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin