Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Toerekening of fiscale transparantie van het Afgezonderd Particulier Vermogen (FTV 2012/10)

LinkedIn
23-02-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. T.C. Hoogwout

Per 1 januari 2010 is in de Wet IB 2001 en de Successiewet een regeling voor de behandeling van het afgezonderd particulier vermogen (APV) geïntroduceerd. Bij het wetgevingsproces lijkt het er echter op dat de wetgever op twee gedachte hinkte. Enerzijds is in de wettelijke structuur een toerekeningsregeling opgenomen, anderzijds wordt in de parlementaire geschiedenis gesproken over een fiscaal transparante benadering van structuren met een trust, Stiftung of Antilliaanse stichting particulier fonds. Hierdoor ontstaat de indruk dat de wettekst niet geheel conform het uitgangspunt van de wetgever is geformuleerd. Of andersom, dat de toelichting niet overeenkomt met de wettekst. Dat levert in de praktijk onduidelijkheid op over de juiste interpretatie van het APV-regime. In deze bijdrage bespreekt de auteur hoe de wetgever omgaat met de toerekening van vermogensbestanddelen, in het bijzonder bij het APV-regime. Hij beperkt zicht hierbij tot vermogensbestanddelen die behoren tot een aanmerkelijk belang.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin