Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Mogelijkheden en marges bij vermogensverschuivingen tijdens samenlevingsverband (Vp-bulletin 2012/1-2)

LinkedIn
05-03-2012 | Categorie: Literatuur

Mr. N.C.G. Gubbels

In de Successiewet en de Wet IB 2001 wordt de vermogensverschuiving die voortvloeit uit het ontstaan van een gemeenschap in het algemeen genegeerd. Deze speciale behandeling roept de vraag op waarom zij alleen is weggelegd voor gehuwden in gemeenschap van goederen, terwijl er in de maatschappelijke realiteit varianten bestaan die juridisch afwijken maar in materieel economisch opzicht vergelijkbaar kunnen zijn. Hierbij denkt de auteur niet alleen aan de gehuwden buiten gemeenschap van goederen met een periodiek en/of finaal verrekenbeding, maar ook aan ongehuwd samenwonenden. In deze bijdrage besteedt de auteur aandacht aan enkele aspecten voor de schenkbelasting. De belangrijkste vraag is of, en zo ja, onder welke voorwaarden, een eventuele vermogensverschuiving tijdens het samenlevingsverband – of in het zicht van beëindiging daarvan – getroffen kan worden met schenkbelasting.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin